Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Monitoimirengas Ky:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 18.2.2021.
Päivitetty viimeksi 1.3.2024

 1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Monitoimirengas Oy
Ilveskuja 4, 01900 Nurmijärvi
Y-tunnus: 2028938-2
info (at) monitoimirengas.fi

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sami Haili
etunimi.sukunimi (at) monitoimirengas.fi

 1. Rekisterin tietosisältö

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi tulleiden yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä. Tämän lisäksi saatamme kerätä tietoja julkisista lähteistä ja rekistereistä, kuten erilaisista sosiaalisen median kanavista.

Tyypillisesti saatamme saada suoraan sinulta seuraavia, rekisteriin tallennettavia, tietoja:

 • Verkkosivulla vierailevan asiakkaan nimi ja osoite, etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ikä, kiinnostuksen kohteet, ip-osoite, henkilötunnus / y-tunnus yms.
 • palveluitamme ja toimeksiantojamme koskevat tiedot, maksutiedot sekä laskutustiedot
 • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Erilaisista julkisista lähteistä saatamme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Sosiaalisen median profiilit
 • Yrityksen/organisaation tiedot ja tarkemmat tunnusluvut
 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

Palvelun tarjoaminen

Käsittelemme henkilötietoja tarjotaksemme ja toimittaaksemme palvelua ja tuotteita. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai yrityksesi/organisaatiosi ja Monitomirenga Ky:n väliseen sopimukseen. 

Markkinointi

Käsittelemme tietoja tiedottaaksemme sinulle uusista palveluista sekä uutiskirjeiden ja myyntimateriaalin lähettämiseksi. Voimme käsitellä tietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. 

Laki

Henkilötietoja käsitellään lakisääteisten ja viranomaiskäsittelyyn (esim. veroviranomainen) liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Perusteena henkilötietojen käsittelylle voi olla esim. asiakassuhde tai työsuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin, suhteiden ylläpito sekä asianmukainen kaupallinen toiminta ja markkinointi.

Lisäksi Tietoja käytetään mm. Asiakassuhteen hoitamiseen, kuten asiakkaan tunnistaminen , tukeen tai tiedottamiseen. Asiakkaan tilaaman palvelun toteuttamiseen. Laskutukseen ja saatavien perintään.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, kuten tilaukset verkkokaupasta yms.

Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä veroviranomaisilta, kansaneläkelaitokselta, tapaturmavakuutusyhtiöiltä, ammattiyhdistysten jäsenmaksuliitoilta, ulosottoviranomaisilta sekä muilta tahoilta, joiden antama tieto on käsiteltävä työsuhdeasioissa.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Monitoimirengas Ky ei myy, vuokraa eikä luovuta henkilötietoja muille osapuolille. Monitoimirengas Ky voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietoja, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos toimeksiantoon osallistuva yhteistyökumppanimme on sijoittunut näiden alueiden ulkopuolelle. Tällöin huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.

 1. Evästeet

monitoimirengas.fi -verkkosivuston vierailijoista voidaan kerätä tietoa ja sivustolla voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat sivuston vierailijan päätelaitteelle. Käytämme evästeitä parantaaksemme sivustomme käyttökokemusta, arvioidaksemme käytettyä sisältöä ja tukeaksemme markkinointia.

Evästeiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Vierailun kellonaika
 • Vieraillut sivut ja vierailun kesto
 • Käytetty selaintyyppi tai päätelaitteen käyttöjärjestelmä
 • Mistä käyttäjä on tullut sivustolle ja mihin käyttäjä siirtyy sivuston käyttämisen jälkeen

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

Sinun oikeutesi

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Google Analytics

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen info (at) monitoimirengas.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen info (at) monitoimirengas.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muutokset

Saatamme tehdä muutoksia tähän henkilötietojen käsittelyä koskevaan ilmoitukseemme, esimerkiksi verkkosivuston rakenteeseen tai toiminnallisuuteen tehtyjen muutosten vuoksi. Jos tehtävät muutokset ovat olennaisia, ilmoitamme siitä verkkosivustolla ja/tai olemalla sinuun yhteydessä muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Shopping Cart